Zeszyt 421A 1990 rok

Służbowy rozkłady jazdy pociągów towarowych zeszyt 421A, V 1990
Zawiera wszystkie pociągi towarowe na terenie Śląskiej DOKP wg sztywnego rozkładu jazdy.